CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
 1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
NHAC CỤ PHÚ THỌ

Bộ dữ liệu Roland E-A7 V3.2

Roland E-A7

 1. Nhạc Cụ Phú Thọ
  ea7.jpg Đây là bản cập nhật dữ liệu Roland E-A7 V3.2, bao gồm :
  1. Bổ sung thêm một sô bộ điệu DJ và Remix với Sampler Bass
  2. Bổ sung thêm một số bộ điệu đủ thể loại thông dụng : Ballad, Bolero, Rhumba, Cha Cha Cha, …
  3. Căn chỉnh lại một số bộ điệu từ V3.1
  4. …
  Lưu ý : phải cài bộ dữ liệu V3.2 mới sử dụng được các điệu DJ và Remix này. Các bộ DJ và Remix của các phiên bản trước vẫn sử dụng bình thường.
  Trước khi cài đặt, cần lưu ý các điểm sau :
  1. Backup lại bộ dữ liệu đang dùng để khôi phục (nếu cần), lưu trữ theo ngày để phân biệt, làm như sau : [Menu] → [Utility] → [Backup]
  2. Xuất các tiếng Sampler từ User (Tone) ra USB nếu muốn lưu trữ và sử dụng lại sau khi Upgrade V3.2, làm như sau : Chọn User (Tone), chọn tiếng cần lưu vào USB → [Option] → [Export UST/UDK] → [Exec]. Trong đó UST là User Sampler Tone; UDK là User Drum Kit
  3. Copy các UPG/UPL (các bank tiếng đã làm và lưu trong bộ nhớ của đàn) ra USB để sử dụng lại sau khi Upgrade, làm như sau : [Menu] → [P2] → [File Utility] → [My UPG/UPL] → [Option] → [Copy] chọn các bank cần thiết và làm theo các thao tác tiếp theo
  4. Copy các Style (đã làm và lưu trong bộ nhớ của đàn) ra USB để sử dụng lại sau khi Upgrade, làm như sau : [Menu] → [P2] → [File Utility] → [My Style] → [Option] → [Copy] chọn các Style cần thiết và làm theo các thao tác tiếp theo
  5. Lưu trữ những gì cần thiết trong đàn để sử dụng lại, tất cả thao tác và cách làm ở quy trình sau : [Menu] → [P2] → [File Utility] → (chọn mục tương ứng)
  Trường hợp nếu không cần lưu trữ gì khác, có thể bỏ qua các bước trên và làm thẳng các thao tác sau :
  1. Sau khi Download, giải nén, copy folder BACKUP vào thư mục gốc USB, khởi động đàn lên và làm như sau : [Menu] → [Utility] → [Restore] → [Exec]
  2. Chờ khoảng 15-20 phút, sau khi hoàn tất thì tắt đàn và khởi động lại, sử dụng bình thường.
  Chúng tôi sẽ xây dựng bộ dữ liệu V4.0 tiếp theo trong thời gian tới với nhiều thay đổi và mới hơn.​
  truong dai duong, nbnserge, baroland1 người khác thích bài viết này.

Recent Reviews

 1. keyboard_Bến_Tre
  keyboard_Bến_Tre
  5/5,
  Version: V3.2
  quá đỉnh
 2. Minh Đức
  Minh Đức
  5/5,
  Version: V3.2
  Tuyệt vời